יעקב (ג׳ק) כהן
מנכ״ל - שותף/מייסד

יהודית דוד
מנהלת משרד

חיים סעד
סמנכ״ל

איציק מיימון
יועץ טכני

ערן כהן
שיווק ופיתוח עסקי