left_dw.jpg
English  |  צור קשר  |  פרופיל  |  דף הבית
 חיפוש באתר:    תעלות מסדרה "קנדריין" MD/HD 200/150  

(מק"ט 981-DL 152 CF) תעלת קנדריין C-250 150 MD

(מק"ט 970-DR 152 BC) תעלת קנדריין B-125 150 HD

(מק"ט 971-DR 152 DF) תעלת קנדריין D-400 150 HD

אביזרי קצה ומוצא לתעלת HD 150

(מק"ט 975-DR 202 BC) תעלת קנדריין B-125 200 HD

(מק"ט 976-DR 202 CF) תעלת קנדריין C-250 200 HD

(מק"ט 977-DR 202 DF) תעלת קנדריין D-400 200 HD

אביזרי קצה ומוצא לתעלת HD 200

תרשים שלבי התקנת תעלת קנדריין מסדרה HD 200


 
   

אמ.בי.אמ.אי שיווק מוצרי בנייה בע"מ. רח' שד' הרכס 31, א.ת מודיעין 71713 ת.ד 414
טל. 08-8509595 (רב קווי) פקס. 08-8509594 e-mail: info@mbmi.co.il

לדף הפייסבוק שלנו לחץ כאן


קריאת המסמכים באתר מחייבת התקנת Acrobat Reader גרסת Middle Eastern.

[אביזרי ניקוז משולבים באיטום] [תעלות ניקוז חרושתיות] [מכלי הדחה סמויים] [צבעים ייחודיים לבניין]