left_dw.jpg
English  |  צור קשר  |  פרופיל  |  דף הבית
 חיפוש באתר:    תעלות מסדרת "קנדריין" HD 100  

מאסף שפכים + סל משקעים נשלף
969-PS 100 V

(מק"ט 961-DR 102 AP) תעלת קנדריין A-15 100 HD

(מק"ט 962-DR 102 BC) תעלת קנדריין B-125 100 HD

(965-DR 102 CF) / (מק"ט 963-DR 102 CP) / (מק"ט 964-DR 102 CC) תעלת קנדריין C-250 100 HD

(מק"ט 966-DR 102 DF) תעלת קנדריין D-400 100 HD

אביזרי קצה ומוצא לתעלת HD 100
968-NVDR 102/ 968-SVDR 10

(מק"ט 998-DR 100 Z) תעלת קנדריין 100 HD נמוכה (גוף)

(מק"ט 998-DR 100 AP) תעלת קנדריין 100 HD נמוכה A-15

(מק"ט 998 DR 100 BC) תעלת קנדריין 100 HD נמוכה B-125

(מק"ט 998-DR 100 CF) תעלת קנדריין 100 HD נמוכה C-250

אביזרי קצה ומוצא לתעלת HD נמוכה

תעלת קנדריין מדורגת HD 100

אביזרי קצה לתעלת קנדריין מדורגת


 
   

אמ.בי.אמ.אי שיווק מוצרי בנייה בע"מ. רח' שד' הרכס 31, א.ת מודיעין 71713 ת.ד 414
טל. 08-8509595 (רב קווי) פקס. 08-8509594 e-mail: info@mbmi.co.il

לדף הפייסבוק שלנו לחץ כאן


קריאת המסמכים באתר מחייבת התקנת Acrobat Reader גרסת Middle Eastern.

[אביזרי ניקוז משולבים באיטום] [תעלות ניקוז חרושתיות] [מכלי הדחה סמויים] [צבעים ייחודיים לבניין]