left_dw.jpg
English  |  צור קשר  |  פרופיל  |  דף הבית
 חיפוש באתר:    קטלוג ראשי FIRST  


MEARIN סדרה 100 (רוחב 13.6 ס"מ עומק 12.5 ס"מ)

תקציר אינפורמטיבי

מק"ט 410-141620 - תעלת פיבר משוריין 1 מ"א
תעלה ישרה עם רשת פלדה מגולוונת (חריצים לרוחב) (6 טון) קלאס B-125

מק"ט 410-141625 - תעלת פיבר משוריין 0.5 מ"א
תעלה ישרה עם רשת פלדה מגולוונת (חריצים לרוחב) (6 טון) קלאס B-125

מק"ט 410-141300 - תעלת פיבר משוריין 1 מ"א
תעלה ישרה עם רשת פלדה מגולוונת (מסורג שתי וערב) (6 טון) קלאס B-125

מק"ט 410-143055 - תעלת פינה 90 מעלות
תעלה פינתית 90 מעלות (62.9 ס"מ / 50.7 ס"מ) עם רשת פלדה מגולוונת (חריצים לרוחב) (6 טון) קלאס B-125

שלבי התקנה של תעלת ניקוז MEARIN

מק"ט 411-141360 - תעלת פיבר משוריין 1 מ"א
תעלה ישרה עם רשת יציקה (חריצים לרוחב) (15 טון) קלאס C-250

מק"ט 411-141370 - תעלת פיבר משוריין 0.5 מ"א
תעלה ישרה עם רשת יציקה (חריצים לרוחב) (15 טון) קלאס C-250

מק"ט 411-143077 - תעלת פינה 90 מעלות
תעלה פינתית 90 מעלות (62.9 ס"מ / 50.7 ס"מ) עם רשת יציקה (חריצים לרוחב) (15 טון) קלאס C-250

מק"ט 412-141670 - תעלת פיבר משוריין 1 מ"א
תעלה ישרה עם רשת פלב"ם (נירוסטה) חריצים לרוחב (6 טון) קלאס B-125

מק"ט 412-141675 - תעלת פיבר משוריין 0.5 מ"א
תעלה ישרה עם רשת פלב"ם (נירוסטה) (חריצים לרוחב) (6 טון) קלאס B-125

מק"ט 412-141680 - תעלת פינה 90 מעלות
תעלה פינתית 90 מעלות (62.9 ס"מ / 50.7 ס"מ) עם רשת פלב"ם (נירוסטה) (חריצים לרוחב) (6 טון) קלאס B-125

מק"ט 413-141630 - תעלת פיבר משוריין 1 מ"א
תעלה ישרה עם רשת P.V.C אפור (חריצים לרוחב) (1.5 טון) קלאס A-15 מחוזק

מק"ט 413-143637 - תעלת פיבר משוריין 1 מ"א
תעלה ישרה עם רשת P.V.C אפור (מחורר) קלאס A-15 להולכי רגל בלבד

מק"ט 413-141639 - תעלה פינתית 90 מעלות
תעלה פינתית 90 מעלות (62.9 ס"מ / 50.7 ס"מ) עם רשת P.V.C (מחורץ או מחורר) (1.5 טון) קלאס A-15

אביזרי גמר לתעלות MEARIN סדרה 100 (13.6 ס"מ)

מק"ט 414-142021 - מחסום מאסף (33.5 ס"מ / 13.6 ס"מ / 38 ס"מ עומק)
מחסום מאסף לתעלה כולל מיכל איסוף אשפה ומשקעים, כולל רשת פלדה מגולוונת (חריצים לרוחב)(6 טון) קלאס B-125

מק"ט 414-142023 - מחסום מאסף (33.5 ס"מ / 13.6 ס"מ / 38 ס"מ עומק)
מחסום מאסף לתעלה כולל מיכל איסוף אשפה ומשקעים, כולל רשת פלדה מגולוונת (מסורג שתי וערב) (6 טון) קלאס B-125

מק"ט 414-142027 - מחסום מאסף (33.5 ס"מ / 13.6 ס"מ / 38 ס"מ עומק)
מחסום מאסף לתעלה כולל מיכל איסוף אשפה ומשקעים, כולל רשת יציקה (חריצים לרוחב) (15 טון) קלאס C-250

מק"ט 414-142030 - מחסום מאסף (33.5 ס"מ / 13.6 ס"מ / 38 ס"מ עומק)
מחסום מאסף לתעלה כולל מיכל איסוף אשפה ומשקעים, כולל רשת פלב"ם (נירוסטה) (חריצים לרוחב) (6 טון) קלאס B-125

מק"ט 414-142718 - מחסום מאסף (33.5 ס"מ / 13.6 ס"מ / 38 ס"מ עומק)
מחסום מאסף לתעלה כולל מיכל איסוף אשפה ומשקעים, כולל רשת P.V.C (מחורץ/מחורר) (1.5 טון) קלאס A-15

מק"ט 414-141400 - סט אביזרי קצה ומוצא (13.6 ס"מ)
סט הכולל 2 דפנות צד עם הכנה לשילוב צנור המשך או מוצא בקוטר "3, אביזר מוצא תחתון בקוטר "4 + סל משקעים וברדס לסינון פסולת

מק"ט 414-141350 - סגר קצה בלבד (13.6 ס"מ)
דופן צד (ימין/שמאל) לתעלה עם הכנה לשילוב צנור בקוטר "3

מק"ט 414-141460 - מנעול לרשת ברוחב 13.6 ס"מ
מנעול פלב"ם (נירוסטה) מתאים לרשת תעלה עם חריצים לרוחב

מק"ט 414-141465 - מנעול לרשת ברוחב 13.6 ס"מ
מנעול פלב"ם (נירוסטה) מתאים לרשת תעלה עם סורג שתי וערב

MEARIN סדרה 160 (רוחב 19.6 ס"מ עומק 19 ס"מ)

מק"ט 460-143611 - תעלת פיבר משוריין 1 מ"א
תעלה ישרה עם רשת פלדה מגולוונת (סורג שתי וערב) (6 טון) קלאס B-125

מק"ט 460-143615 - תעלת פיבר משוריין 1 מ"א
תעלה ישרה עם רשת פלב"ם (נירוסטה) (סורג שתי וערב) (6 + 15 טון) קלאס C-250 + B-125

מק"ט 460-143661 - תעלת פיבר משוריין 1 מ"א
תעלה ישרה עם רשת יציקה (חריצים לרוחב) (15 טון) קלאס C-250

אביזרי גמר לתעלות MEARIN סדרה 160 (19.6 ס"מ)

מק"ט 461-143955 - מחסום מאסף ( 50 ס"מ / 19.6 ס"מ / 70 ס"מ עומק)
מחסום מאסף לתעלה כולל מיכל איסוף אשפה ומשקעים, כולל רשת פלדה מגולוונת (סורג שתי וערב) (6 טון) קלאס B-125

מק"ט 461-143950 - מחסום מאסף ( 50 ס"מ / 19.6 ס"מ / 70 ס"מ עומק)
מחסום מאסף לתעלה כולל מיכל איסוף אשפה ומשקעים, כולל רשת יציקה (חריצים לרוחב) (15 טון) קלאס C-250

מק"ט 461-143960 - מחסום מאסף ( 50 ס"מ / 19.6 ס"מ / 70 ס"מ עומק)
מחסום מאסף לתעלה כולל מיכל איסוף אשפה ומשקעים, כולל רשת פלב"ם (נירוסטה) מסורג שתי וערב (6 + 15 טון) קלאס C-250 + B-125

מק"ט 461-143825 - סט אביזרי קצה ומוצא (19.6 ס"מ)
הסט כולל 2 דפנות צד עם הכנה לשילוב צנור המשך או מוצא בקוטר "4, אביזר מוצא תחתון בקוטר "5 + ברדס לסינון פסולת

מק"ט 461-141351 - סגר קצה בלבד (19.6 ס"מ)
דופן צד (ימין/שמאל) לתעלה עם הכנה לשילוב צנור בקוטר "4

מק"ט 461-143820 - מנעול לרשת ברוחב 19.6 ס"מ
מנעול פלב"ם (נירוסטה) מתאים לרשת תעלה עם סורג שתי וערב

מק"ט 461-143815 - מנעול לרשת ברוחב 19.6 ס"מ
מנעול פלב"ם (נירוסטה) מתאים לרשת תעלה עם חריצים לרוחב


תרשים פרט אדריכלי
לשילוב תעלת MEA עם נקז תוצרת DALLMER (מערכת עם איטום וניקוז כפול)

תמונות המחשה לשימוש בתעלות ניקוז תוצרת MEARIN


 
   

אמ.בי.אמ.אי שיווק מוצרי בנייה בע"מ. רח' שד' הרכס 31, א.ת מודיעין 71713 ת.ד 414
טל. 08-8509595 (רב קווי) פקס. 08-8509594 e-mail: info@mbmi.co.il

קריאת המסמכים באתר מחייבת התקנת Acrobat Reader גרסת Middle Eastern.

[אביזרי ניקוז משולבים באיטום] [תעלות ניקוז חרושתיות] [מכלי הדחה סמויים] [מוצרי איטום] [צבעים ייחודיים לבניין]